loader image

O konkursie

# konkurs dla studentów # warsztaty # it
#technologia # ai

Consult it! #GameChanger

Rozważasz karierę w świecie IT lub biznesu? Chcesz przeżyć coś wyjątkowego i zdobyć doświadczenie, które na zawsze zmieni Twoją przyszłość?

Consult it! to coś więcej niż zwykły projekt.

Nagrody

Czy poza wyjątkową okazją na własny rozwój chcesz mieć szansę zgarnąć coś konkretnego?

Jesteśmy pewni, że przygotowane przez nas nagrody przypadną Ci do gustu!

konkurs dla studentów

1 miejsce

TBA

2 miejsce

TBA

3 miejsce

TBA

Dodatkowo każdy z członków TOP10 zespołów otrzymuje tytuł Laureata oraz oficjalne Zaświadczenie wystawione przez Organizatora.

Faq

Jak wygląda przebieg Konkursu?

Konkurs składa się z trzech etapów:

– etap pierwszy – Eliminacje – Każdy uczestnik może wybrać jedną z dwóch ścieżek, ścieżkę technologiczną lub ścieżkę konsultingową. Eliminacje technologiczne będą opierały się na zadaniu technicznym, natomiast uczestnicy eliminacji konsultingowych będą musieli zmierzyć się z rozwiązaniem zadania w formie case study.

– etap drugi – Półfinał -Do półfinału zakwalifikują się najlepsze zespoły z obu ścieżek, które po połączeniu w większe, 4-osobowe zespoły (model 2+2), będą miały za zadanie rozwiązać case study, łączące oba obszary tematyczne. Półfinał będzie składał z części mid i long term, dzięki czemu uczestnicy już w trakcie rozwiązywania zadań dostaną ważny feedback.

– etap trzeci – Finał – Najlepsze drużyny zostaną zaproszone do Warszawy na wydarzenie finałowe. Podczas finału drużyny będą miały do rozwiązania zadanie nawiązujące do poprzedniego etapu oraz możliwość prezentacji swojego rozwiązania przed Jury.

Kto może wziąć udział w Wydarzeniu?

Konkurs jest przeznaczony dla osób posiadających status studenta w roku akademickim 2023/24.

Czy udział w Konkursie jest bezpłatny?

Dokładnie tak.

Czy wydarzenie odbywa się online?

Zarówno Eliminacje, jak i Półfinał odbędą się online. Jedynym stacjonarnym wydarzeniem będzie Finał, który odbędzie się w Warszawie.

Jak zgłosić się do udziału w Konkursie?

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na tej stronie. Uzupełnia go jedna z dwóch osób z zespołu. Dalsze informacje będą przekazywane drogą mailową.

Ilu członków może mieć zespół startujący w Eliminacjach?

Zespół podczas Eliminacji składa się z dokładnie dwóch osób.

Kiedy rozpoczyna się Konkurs?

Rejestracja zaczyna się 11 lutego 2024 roku, natomiast eliminacje 15 marca. Pozostałe informacje znajdziesz w zakładce Etapy Konkursu oraz w Regulaminie.

Wokół jakiej tematyki będą oscylować zadania?

Temat przewodni tegorocznej edycji to sztuczna inteligencja, a więcej szczegółów będziemy ogłaszać w Aktualnościach oraz na naszych social mediach.

Jakie umiejętności są wymagane podczas Eliminacji Technologicznych?

Podstawowa wiedza z zakresu programowania oraz przede wszystkim zdolności analityczne wystarczą do poradzenia sobie z przygotowanym zadaniem. Obejmie ono swoim zakresem elementy kodowania, architektury i sieci komputerowych.

Czy biorąc udział w konkursie, muszę brać też udział w warsztatach?

Nie jest to konieczne. Nasze warsztaty są otwarte również dla osób niebiorących udziału w Konkursie, aczkolwiek w przypadku ograniczonej liczby miejsc uczestnicy i członkowie organizacji partnerskich Konkursu mają zagwarantowany wstęp. Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach, ponieważ zdobyta na nich wiedza, przyda się podczas pracy nad zadaniami. Na warsztaty możesz zapisać się w osobnych formularzach, dostępnych w zakładce Warsztaty. 

Wyjątek od tej reguły stanowi jeden warsztat Partnera Strategicznego, przeznaczony dla zespołów zakwalifikowanych do Finału. Podczas jego trwania poznacie pozostałą część swojego powiększonego zespołu oraz przypisanego Wam Mentora.

Czy mogę wystartować jednocześnie w Eliminacjach Konsultingowych i Eliminacjach Technologicznych?

Niestety z racji łączenia tych zespołów na potrzeby Finału nie jest to możliwe.

Na jakiej zasadzie tworzone będą zespoły na Finał?

Zakwalifikowane zespoły będą miały możliwość samodzielnego wyboru partnerskiej dwójki, na podstawie dostarczonych przez organizatora formularzy. Przewidziany jest także czas na swobodną komunikację i poznanie innych uczestników.

Zespoły, które nie zdołają lub nie będą chciały dobrać się na podstawie formularzy w wyznaczonym czasie, zostaną połączone w sposób losowy.

W jakim zakresie mogę liczyć na pomoc Mentorów na poszczególnych etapach?

Podczas Półfinału każdy zespół otrzyma jednego indywidualnego Mentora, mającego za zadanie wspomagać pracę zespołu. W finale do każdego zespołu zostanie przypisany jeden mentor, który będzie na bieżąco kontrolował Waszą pracę.

Kto będzie oceniał moją pracę?

Skład osobowy Jury zmienia się podczas każdego z etapów, ale każdorazowo do grona członków Jury będą wchodzić przedstawiciele naszych Partnerów oraz zaproszeni goście. Składy osobowe Jury będziemy podawać bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego etapu na tej stronie.

Na jakie nagrody mogę liczyć?

Nagrody wypisane są w zakładce „o projekcie”. Każdy z 10 zespołów uczestniczących w Finale może liczyć na przedmiotowe upominki od naszych Partnerów oraz na stosowne zaświadczenie.