loader image

Elmodis

<p>O NAS</p> <p>Elmodis z siedzibą w Krakowie jest firmą technologiczną działającą w obszarze Przemysłowego Internetu Rzeczy,<br /> dostarczającą zaawansowane rozwiązania oparte o Edge i Cloud computing z zastosowaniem AI i Machine Learning.<br /> Unikalne wykorzystanie pomiarów elektrycznych w połączeniu z zaawansowanym modelowaniem i przetwarzaniem danych,<br /> pozwala dostarczać skuteczne rozwiązania poprawiające efektywność operacyjną i energetyczną w tym poprzez<br /> preskryptywne i predykcyjne wspieranie utrzymania ruchu.</p> <p>Technologia ELMODIS</p> <p>System Elmodis jest inteligentnym rozwiązaniem do monitorowania stanu technicznego urządzeń wirnikowych napędzanych silnikami elektrycznymi.</p> <p>System w oparciu o pomiar prądu i napięcia z linii zasilających silnika elektrycznego, w połączeniu z innymi parametrami fizycznymi<br /> (np.ciśnieniem, temperaturą) tworzy wiarygodne, dokładne informacje pozwalające na podejmowanie lepszych decyzji operacyjnych i serwisowych.</p> <p>Urządzenia brzegowe z wbudowanymi zaawansowanymi algorytmami uczenia maszynowego mierzą, integrują i przetwarzają dane w czasie rzeczywistym, a następnie przesyłają kluczowe wskaźniki do serwera w chmurze gdzie odbywa się przetwarzanie AI i generowanie raportów.</p> <p>Więcej informacji o działalności w Polsce znajdziesz <a href="https://elmodis.com/" target="_blank">TUTAJ</a></p>