loader image

O Projekcie

# konkurs dla studentów # warsztaty # it
#technologia # cybersecurity

Consult it! #GameChanger

Rozważasz karierę w świecie IT lub biznesu? Chcesz przeżyć coś wyjątkowego i zdobyć doświadczenie, które na zawsze zmieni Twoją przyszłość?

Consult it! to coś więcej niż zwykły projekt.

Nagrody

Czy poza wyjątkową okazją na własny rozwój chcesz mieć szansę zgarnąć coś konkretnego?

Jesteśmy pewni, że przygotowane przez nas nagrody przypadną Ci do gustu!

konkurs dla studentów

1 miejsce

TBA

2 miejsce

TBA

3 miejsce

TBA

Dodatkowo każdy z członków TOP10 zespołów otrzymuje tytuł Laureata oraz oficjalne Zaświadczenie wystawione przez Organizatora.

Faq

Jak wygląda przebieg Konkursu?

Konkurs składa się z trzech etapów:

– etap pierwszy – Eliminacje – możesz wystartować w jednym z dwóch rodzajów eliminacji, czyli Eliminacjach Technologicznych albo Eliminacjach Konsultingowych. Eliminacje Technologiczne polegają na udziale w Hackathonie, a Eliminacje Konsultingowe na rozwiązaniu zadania case study o tematyce biznesowej. W Eliminacjach startują dwuosobowe zespoły.

– etap drugi – Finał – do Finału zakwalifikują się najlepsze zespoły z obydwu Eliminacji, które po połączeniu w większe, 4 osobowe zespoły (model 2+2), będą miały za zadanie rozwiązanie case study, łączącego oba obszary tematyczne.

– etap trzeci – Gala Finałowa – wydarzenie odbywające się stacjonarnie w Warszawie, na które zostanie zaproszonych 10 najlepszych zespołów z Finału. Na Gali będziecie mieli możliwość poznać przedstawicieli naszych Partnerów oraz zaprezentować swoje rozwiązania przed Jury.

Kto może wziąć udział w Wydarzeniu?

Konkurs jest przeznaczony dla osób posiadających status studenta w roku akademickim 2021/22.

Czy udział w Konkursie jest bezpłatny?

Dokładnie tak.

Czy wydarzenie odbywa się online?

Zarówno Eliminacje, jak i Finał odbędą się online. Jedynym stacjonarnym wydarzeniem będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w Warszawie.

Jak zgłosić się do udziału w Konkursie?

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na tej stronie. Uzupełnia go jedna z dwóch osób z zespołu. Dalsze informacje będą przekazywane drogą mailową.

Ilu członków może mieć zespół startujący w Eliminacjach?

Zespół podczas Eliminacji składa się z dokładnie dwóch osób.

Kiedy rozpoczyna się Konkurs?

Daty rozpoczęcia każdego z etapów znajdziesz w zakładce Etapy Konkursu oraz w Regulaminie.

Wokół jakiej tematyki będą oscylować zadania?

Temat przewodni tegorocznej edycji to Cybersecurity, a więcej szczegółów będziemy ogłaszać w Aktualnościach oraz na naszych social mediach.

Jakie umiejętności są wymagane podczas Eliminacji Technologicznych?

Podstawowa wiedza z zakresu programowania oraz przede wszystkim zdolności analityczne wystarczą do poradzenia sobie z przygotowanym zadaniem. Obejmie ono swoim zakresem elementy kodowania, architektury i sieci komputerowych.

Czy biorąc udział w konkursie, muszę brać też udział w warsztatach?

Nie jest to konieczne; nasze warsztaty są otwarte również dla osób niebiorących udziału w Konkursie, aczkolwiek w przypadku ograniczonej liczby miejsc uczestnicy Konkursu mają zagwarantowany wstęp. Serdecznie zachęcamy jednak do udziału w warsztatach, dlatego że zdobyta na nich wiedza przyda się podczas pracy nad zadaniami. Na warsztaty możesz zapisać się w osobnych formularzach dostępnych w zakładce Warsztaty.

Wyjątek od tej reguły stanowi jeden warsztat Partnera Głównego, przeznaczony dla zespołów zakwalifikowanych do Finału. Podczas jego trwania poznacie pozostałą część swojego powiększonego zespołu oraz przypisanego Wam Mentora.

Czy mogę wystartować jednocześnie w Eliminacjach Konsultingowych i Eliminacjach Technologicznych?

Niestety z racji łączenia tych zespołów na potrzeby Finału nie jest to możliwe.

Na jakiej zasadzie tworzone będą zespoły na Finał?

Zakwalifikowane zespoły będą miały możliwość samodzielnego wyboru partnerskiej dwójki, na podstawie dostarczonych przez Organizatora formularzy, opisujących każdy z teamów i opracowane przez nie rozwiązanie. Przewidziany jest także czas na swobodną komunikację i poznanie innych uczestników.

Zespoły, które nie zdołają lub nie będą chciały dobrać się na podstawie formularzy w wyznaczonym czasie, zostaną połączone w sposób losowy.

W jakim zakresie mogę liczyć na pomoc Mentorów na poszczególnych etapach?

Podczas Eliminacji będziesz mógł wziąć udział w sesji rozmów z ekspertami zapewnionymi przez naszych Partnerów, natomiast podczas Finału każdy zespół otrzyma jednego indywidualnego Mentora, mającego za zadanie wspomagać pracę zespołu.

Kto będzie oceniał moją pracę?

Skład osobowy Jury zmienia się podczas każdego z etapów, ale każdorazowo do grona członków Jury będą wchodzić przedstawiciele naszych Partnerów oraz zaproszeni goście. Składy osobowe Jury będziemy podawać bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego etapu na tej stronie.

Na jakie nagrody mogę liczyć?

Pula nagród to 10 000 PLN; finansowo nagradzane są 3 najlepsze zespoły, odpowiednio w wysokości 5 000, 3 000, 2 000 PLN. Każdy z 10 zespołów uczestniczących w Gali Finałowej może liczyć na przedmiotowe upominki od naszych Partnerów, a zespoły biorące udział w Finale na stosowne Zaświadczenie.

Czy koszty wyjazdu na Galę Finałową do Warszawy są zwracane?

Tak, w całości pokrywamy koszty noclegu oraz podstawowego wyżywienia podczas Gali Finałowej.